Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Wij zorgen voor een rijke leeromgeving voor alle kinderen.

 

Leerlingen krijgen bij ons op school instructie op verschillende niveaus. Sommige kinderen hebben genoeg aan de basisinstructie, anderen hebben juist minder of verlengde instructie nodig. Elke leerling verwerkt de lesstof zoveel mogelijk op het eigen niveau
 

Veel expertise
Ons team beschikt over meerdere specialismen: rekenen, taal/lezen, meer- en hoogbegaafdheid en gedrag. Enkele van onze leerkrachten hebben hiervoor extra opleidingen gevolgd en veel expertise op hun vakgebied.
Heeft een kind meer zorg nodig? Dan zal de intern begeleider de leerkracht coachen en begeleiden. Waar nodig wordt de hulp ingeroepen van een zorgteam met externe deskundigen.  
 
Onze onderwijsassistent en stagiaires maken het mogelijk om in de klas meerdere kinderen tegelijk te helpen. Zij werken met kleine groepjes of met individuele kinderen, in of buiten de klas.


In onderstaand document is beschreven welk niveau van basisondersteuning de Koningin Emmaschool biedt, welke extra ondersteuning de school kan bieden, hoe dit is georganiseerd en wat onze ambities zijn. 

Ga naar schoolondersteuningsprofiel

 

Zorg en begeleiding

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren