Kennis-maken of inschrijven

Privacy

In de scholen van Scholengroep Veluwezoom is privacy goed geregeld.

 

Bij de Koningin Emmaschool gaan wij zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Onze privacyverklaring en het reglement zijn te lezen op de website van Scholengroep Veluwezoom. In het reglement leest u hoe wij omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

 

Toestemming van ouders

Via foto's en soms video-opnamen houden wij ouders op de hoogte van de activiteiten op school. Soms publiceren we foto's op de schoolwebsite of in andere uitingen van school. Jaarlijks en bij aanmelding van een kind, vragen wij ouders via Social Schools toestemming om beeldmateriaal van hun kind(eren) te mogen publiceren. Ouders kunnen hun voorkeuren tussentijds ook altijd wijzigen. 

>>Lees meer over privacy binnen Scholengroep Veluwezoom.

 

Privacy

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren