Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij de kinderen mee?

Zo werken wij aan onze resultaten:

Het team van OBS Koningin Emma analyseert en verbetert voortdurend haar werkwijze. Ons team bestaat uit deskundige, creatieve mensen die graag samenwerken.

 

Wij zetten de komende jaren in op:

- versteviging van de basisvakken
- scholing en kennis van meer- en hoogbegaafdheid
- uitbreiding van ouderbetrokkenheid

- verrijking van ons rekenonderwijs

 

Ouders zijn heel tevreden zijn over het team en de betrokkenheid van de leerkrachten.
Leerlingen geven school gemiddeld een 8,2 op de vraag of school het beste uit het kind haalt. Ook zeggen ze dat alles bespreekbaar is en dat ze zich veilig en fijn voelen op school.

 

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende schooladviezen gekregen:


schooladviezen per schooljaar

 

Centrale eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen.

 

referentieniveaus lezen referentieniveaus rekenen

referentieniveaus taalverzorging

 

 

Tip: Bekijk ons ook op de website Scholenopdekaart.

 

Resultaten

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren