Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij de kinderen mee?

Zo werken wij aan onze resultaten:

Dit schooljaar is de school gestart met een nieuwe directie. Als team hebben wij gekeken wat de sterke punten zijn die de school wil behouden en welke verbeterpunten we zien. In 2019 richten we ons op het levend houden van PBS. We willen meer gebruik maken van ouderbetrokkenheid. Ook gaan we het aanbod uitbreiden voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. 

 

Naar aanleiding van de tevredenheidspeiling van voorjaar 2018 hebben we een ouderpanel georganiseerd. Uit dit panel kwam naar voren dat de ouders heel tevreden zijn over het team en de betrokkenheid van de leerkrachten. Er zijn ook verbeterpunten: creatief onderwijs en meer naar buiten in de lessen. Lees de samenvatting van het ouderpanel 2018.

 

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende schooladviezen gekregen:


Schooladviezen 2017 2018

Centrale eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen.

 

alleen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren