Kennis-maken of inschrijven

Samen met ouders werken wij aan de toekomst

Goede communicatie vinden wij van groot belang. Onze deur staat altijd open. 

 

Contact tussen school en ouders

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt over de leerlingen.

Communicatie met ouders verloopt bij ons persoonlijk en via Social Schools.

Praktische informatie tussen ouders en school delen wij via het Emma Bulletin, onze nieuwsbrief, die als nieuwsbericht in Social Schools verschijnt. 

 

Ouderapp
Wij werken met de ouderapp van Social Schools. In een beveiligde omgeving lezen ouders nieuwsberichten, geven ziekmeldingen door en bekijken foto’s en het jaarrooster.

 

Meedenken en meedoen
In de medezeggenschapsraad (MR) van de school zitten twee ouders en twee leerkrachten. Zij richten zich op het beleid van de school en hebben daarbij advies- of instemmingsrecht. Heeft u vragen of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen? mr punt emmaschool punt dieren apestaart gmail punt com.
 
In de oudervereniging (OV) zitten meerdere ouders die het leuk vinden om mee te denken over activiteiten en helpen bij de organisatie ervan. Bij de vergaderingen zijn ook twee leerkrachten aanwezig. 
Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage aan school: dit geld gebruikt de OV om activiteiten te sponsoren.  
Heeft u vragen of wilt u graag deelnemen? ovemmaschool apestaart gmail punt com.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren