Kennis-maken of inschrijven

Handig om te weten

Schooltijden
OBS Koningin Emma werkt met een continurooster. Alle kinderen gaan 5 dagen per week naar school.

Maandag en dinsdag van 8.30u. tot 14.45u.

Woensdag van 8.30u. tot 12.15u. 

Donderdag van 8.30u. tot 14.45u.

Vrijdag, groep 1-4 van 8.30u. tot 12.00u., groep 5-8 van 8.30u.-14.45u.

 

Wanneer een kind bijna 4 jaar wordt mag het een paar dagdelen komen wennen. Wij nemen contact met ouders op om deze kennismaking te plannen.

 

Kinderdagverblijf, voorschoolse en naschoolse opvang in ons gebouw

Kinderen van nul tot vier jaar zijn welkom op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Ook de voorschoolse en naschoolse opvang zijn goed geregeld. De school is samen met Puck&Co in ontwikkeling tot een Integraal Kindcentrum. >>Lees meer over Puck&Co. 

 

Vakanties

Onze school en de tien overige scholen van Scholengroep Veluwezoom vallen onder regio zuid. 

De vakanties van schooljaar 2019-2020 vindt u hier: >>Vakantierooster 2019-2020

De studiedagen van schooljaar 2019-2020 vindt u hier: >>Studiedagen voor schooljaar 2019-2020

 

Documenten downloaden

  • De Jaarplanner 2019 2020 bevat alle belangrijke data en activiteiten van dit schooljaar.
  • De Schoolgids 2019-2020 bevat alle informatie die voor ouders belangrijk is.
  • In het Schoolondersteuningsprofiel 2019 2020 is beschreven welk niveau van basisondersteuning de Koningin Emmaschool biedt, welke extra ondersteuning school kan bieden, hoe dit is georganiseerd en wat onze ambities zijn.
  • De scholen van Scholengroep Veluwezoom hebben hun (sociale) veiligheid goed op orde. Lees erover in het Schoolveiligheidsplan

 

Leerplicht, verzuim en vrij vragen

Onze afspraken en regels zijn beschreven in de schoolgids.
Algemene informatie over leerplicht, verzuim en vrij vragen is bij onze directie op te vragen.

 

Klachten

Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar de site van >>Scholengroep Veluwezoom 

 

Emma 1711 lowres

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren