Kennis-maken of inschrijven

Handig om te weten

Schooltijden
OBS Koningin Emma werkt met een continurooster. Alle kinderen gaan 5 dagen per week naar school.

Maandag en dinsdag van 8.30u. tot 14.45u.

Woensdag van 8.30u. tot 12.15u. 

Donderdag van 8.30u. tot 14.45u.

Vrijdag, groep 1-4 van 8.30u. tot 12.00u., groep 5-8 van 8.30u.-14.45u.

 

Wanneer een kind bijna 4 jaar wordt mag het een paar dagdelen komen wennen. Wij nemen contact met ouders op om deze kennismaking te plannen.

 

Kinderdagverblijf, voorschoolse en naschoolse opvang in ons gebouw

Kinderen van nul tot vier jaar zijn welkom op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Ook de voorschoolse en naschoolse opvang zijn goed geregeld. De school is samen met Puck&Co in ontwikkeling tot een Integraal Kindcentrum. >>Lees meer over Puck&Co. 

 

Vakanties

Onze school en de tien overige scholen van Scholengroep Veluwezoom vallen onder regio zuid. 

De vakanties en studiedagen van schooljaar 2023-2024 vindt u hier: Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2023-2024 

 

Documenten downloaden

Alle belangrijke data en activiteiten van dit schooljaar, kunt u vinden in de agenda van Social Schools (onze beschermde omgeving van de ouderapp)

schoolgidsdeze bevat alle informatie die voor ouders belangrijk is.

schoolondersteuningsprofielhierin is beschreven welk niveau van basisondersteuning de Koningin Emmaschool biedt, welke extra ondersteuning school kan bieden, hoe dit is georganiseerd en wat onze ambities zijn.

 

schoolveiligheidsplanIn de Veluwezoom-scholen is de (sociale) veiligheid goed op orde.

 

Leerplicht, verzuim en vrij vragen

Onze afspraken en regels zijn beschreven in de schoolgids.
Algemene informatie over leerplicht, verzuim en vrij vragen is bij onze directie op te vragen.

 

Klachten

Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar de site van >>Scholengroep Veluwezoom 

 

Handig om te weten

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren