Kennis-maken of inschrijven

Zo werken wij

Bij onze werkwijze maken wij bewuste keuzes die passen in onze visie. 

 

Positieve sfeer

Wij werken vanuit Positive Behaviour Support (PBS), wat je vrij vertaalt in Positief Betere School.

Positief gedrag belonen helpt bij het voorkómen van negatief gedrag. De afspraken “8 die je van elkaar verwacht” en KWINK-lessen over gedrag helpen ons hierbij.

 

Digitaal en op papier werken

Vanaf groep 6 werken wij met rekenen en automatiseren op een laptop. We gebruiken hierbij software van de methoden waar wij mee werken. Deze software werkt zelfcorrigerend en past oefeningen op het niveau van het kind aan.

Daarnaast werken wij met spelling en taal juist heel bewust op papier, omdat de leerstof bij die vakken dan beter ingeslepen wordt. 

Zo proberen we bij elk vakgebied het juiste middel te gebruiken. 

 

Engels voor ieder kind

Alle leerlingen krijgen Engels, van groep 1 tot en met groep 8. Spelenderwijs maken ze kennis met deze taal. De Engelse lessen worden gegeven binnen een thema.  

 

Vakleerkracht gym

Vanaf groep 3 worden alle gymlessen door een vakleerkracht gegeven. 
De groepen 1 en 2 krijgen gymlessen van de eigen leerkracht.

 

Groepsindeling

Wij werken momenteel in combinatiegroepen. Als de leerlingenaantallen daarom vragen, kunnen we daar ook van afwijken. 

 

diede

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren