Kennis-maken of inschrijven

Zo werken wij

Bij onze werkwijze maken wij bewuste keuzes die passen in onze visie. 

 

Positieve sfeer

Wij werken vanuit Positive Behaviour Support (PBS), wat je vrij vertaalt in Positief Betere School.

Positief gedrag belonen helpt bij het voorkómen van negatief gedrag. De afspraken “8 die je van elkaar verwacht” en KWINK-lessen over gedrag helpen ons hierbij.

 

Snappet

Vanaf groep 5 werken wij met rekenen, taal, spelling en automatiseren op Snappet. Dit is een digitaal hulpmiddel dat zelfcorrigerend werkt en oefeningen op het niveau van het kind aanpast.

 

Engels voor ieder kind

Alle leerlingen krijgen Engels, van groep 1 tot en met groep 8. Spelenderwijs maken ze kennis met deze taal. De Engelse lessen worden gegeven binnen een thema.  

 

Vakleerkracht gym

Vanaf groep 3 worden alle gymlessen door een vakleerkracht gegeven. 
De groepen 1 en 2 krijgen gymlessen van de eigen leerkracht.

 

Groepsindeling

Wij werken momenteel in combinatiegroepen. Als de leerlingenaantallen daarom vragen, kunnen we daar ook van afwijken. 

 

diede

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren