Schooldocumenten

Schooldocumenten en formulieren

Hieronder treft u een selectie aan van de meest gebruikte formulieren in school. Formulieren waarmee u uw kind kunt aanmelden of verlof kunt vragen.
Tevens vindt u hier documenten als de schoolgids, jaarkalender, schoolafspraken, algemeen geldende schoolregels en omgangsregels.

 

CITO

CITO toetsen:

Naast methode-gebonden toetsen gebruiken wij in school ook de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito. Dit zijn zgn. methode-onafhankelijke toetsen.

Voor ons is de interpretatie van gegevens en de uitleg bij de reslutaten van de toetsen gesneden koek. We kunnen ons voorstellen dat deze materie bij u wellicht vragen oproept. Om die reden treft u hieronder de informatiefolder van Cito aan.

 

Leesniveaus:

Reeds ruim 35 jaar gebruiken we in Nederland voor het technisch leesniveau de zgn. AVI. Er zijn twaalf AVI niveaus die zijn gekoppeld aan de leerjaren op de basisschool. T.a.v. dit onderdeel heeft Cito ook een informatiefoldfer beschikbaar. Deze treft u hieronder aan.Informatie van de Rijksoverheid:

Wilt u algemene informatie over het basisonderwijs, bekijkt u dan de onderwijsgids Basisonderwijs van de Rijksoverheid.