Oudervereniging

De oudervereniging van OBS Koningin Emma

De huidige oudervereniging bestaat sinds 1 november 2011 (daarvoor was er een ouderraad). Elke ouder van wie een of meerdere kinderen onderwijs volgen binnen de Emmaschool is automatisch lid van de OV. De OV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vergadert ongeveer één keer in de zes weken.

Wat is het doel van de OV?

Het doel van de OV kan worden omschreven als: 1. Het leveren van een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van de school en het bevorderen van het openbare karakter ervan; 2. Het vergroten van betrokkenheid van ouders bij de school; 3. Het ondersteunen bij allerlei activiteiten op school.

Wat wordt besproken tijdens de OV-vergaderingen?

Eén keer per jaar vindt de openbare jaarvergadering plaats waarbij in ieder geval het financiële jaarverslag en het verslag van OV-activiteiten in het afgelopen schooljaar worden besproken. Bij de reguliere vergaderingen is altijd een afvaardiging vanuit het schoolteam aanwezig. Ontwikkelingen binnen school worden besproken evenals komende activiteiten en hoe de OV daarin kan ondersteunen. De OV geeft haar mening over nieuwe voorstellen en ontwikkelingen binnen de school.

Welke activiteiten ondersteunt de OV?

De OV wordt betrokken bij de inkopen voor Sinterklaas, Kerst en Pasen. Zij ondersteunt bij activiteiten als pepernoten bakken, limonade schenken, bonnen verkoop bij feesten en de bemensing van kramen. Ook nodigt de OV ieder jaar de paashaas uit. De OV regelt daarnaast dat ieder jaar video-opnames worden gemaakt van de eindmusical van groep 8. De organisatie van schoolvoetbaltoernooi en avondvierdaagse worden buiten de OV georganiseerd.

Wat gebeurt er met de ouderbijdrage die ik jaarlijks betaal?

De jaarlijkse bijdrage wordt o.a. besteed aan klassengeld. Hiermee kunnen de leerkrachten spullen kopen die voor de lesondersteuning gebruikt kunnen worden. Verder wordt een bijdrage geleverd voor sint cadeautjes, video-opnames eindmusical, schoolreisjes, traktatie op dag voor de leerkracht of andere zaken waarvoor vanuit de Emmaschool om een bijdrage vanuit de OV wordt gevraagd.

Vragen?

Voor vragen, opmerkingen, ideeën, et cetera kan een e-mail worden gestuurd naar: ovemmaschool@gmail.com

Uit welke personen bestaat de oudervereniging?

Erik Haaijema - Voorzitter
Babette Gerritsen - Secretaris
Anneke Meijers - Algemeen lid
Martine Geerdes - Penningmeester
Jos Arnoldus - Algemeen lid
Nandia Coolen - Algemeen lid

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert dit schooljaar 4 keer en organiseert 1 openbare jaarvergadering. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur, vinden plaats in de personeelskamer van de school en zijn toegankelijk voor alle ouders. De vergaderingen voor dit schooljaar zijn:

maandag 17 september 2018 om 20.00u
maandag 5 november 2018 om 20.00u (openbare jaarvergadering)
maandag 14 januari 2019 om 20.00u
maandag 25 maart 2019 om 20.00u
maandag 3 juni 2019 om 20.00u

Algemene openbare jaarvergadering

Notulen

Jaarverslag