Oudervereniging

De voormalige ouderraad is m.i.v. 1 november 2011 een Oudervereniging. Deze vereniging heeft een ondersteunende functie bij tal van activiteiten die op school plaats vinden. Tevens staat de OV voor belangenbehartiging van ouders. Bij beleidsmatige onderwerpen kan de OV gehoord worden. De OV bestaat uit 3 bestuursleden en 3 ouders. De bestuursleden hebben zitting voor drie jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster. De Ov werkt aan de hand van een huishoudelijk reglement dat gelijk met het opstellen van de verenigingsstatuten is vastgesteld. Eenmaal per jaar wordt een openbare ouderavond gehouden. Vaste agendapunten zijn het financieel jaarverslag, het jaarverslag van de OV en de bestuursontwikkelingen. De OV vergadert ongeveer eenmaal per zes weken. Bij de vergadering is steeds een afvaardiging van het team aanwezig. De agenda en verslagen van deze vergaderingen vindt u hieronder terug.

Voor vragen, opmerkingen, ideeën, etcetera kan een e-mail worden gestuurd naar: ovemmaschool@gmail.com

Uit welke personen bestaat de oudervereniging?

Erik Haaijema - Voorzitter
Babette Gerritsen - Secretaris
Anneke Meijers - Algemeen lid
Martine Geerdes - Penningmeester
Jos Arnoldus - Algemeen lid
Judith Giessen - Algemeen lid
Nandia Coolen - Algemeen lid

Vergaderingen

De oudervereniging vergadert dit schooljaar 4 keer. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de personeelskamer van de school en zijn toegankelijk voor alle ouders. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

27 november 2017 (jaarvergadering)
16 januari 2018
27 maart 2018
5 juni 2018

Algemene openbare jaarvergadering

DSC_0272.jpg

Op maandagavond 27 november 2017 vond de algemene openbare jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering werden o.a. het jaarverslag, de begroting en het financieel jaarverslag besproken.

Notulen

Jaarverslag