Continurooster

In het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met een andere schooltijd:
het continurooster. De opzet van het continurooster is dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en gezamenlijk eten en drinken.

Gedurende dat schooljaar zijn we door schade en schande rijk geworden en hebben we meerdere keren het rooster geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan hebben we een wijziging doorgevoerd.

Vanaf het schooljaar 2012-2013 geldt dat we de tussen de middagtijd met een kwartiertje hebben verlengd. Dat betekent in de praktijk dat kinderen gedurende drie kwartier lekker buiten spelen en eten-drinken in de klas.

Buitenspelen

Van 12.00 uur tot 12.30 uur vrij spelen. Normaliter speelt groep 1/2 op het achterplein en gaat groep 3 t/m 8 naar buiten op het voorplein. Leerkrachten hebben op die momenten pleinwacht.

Eten-drinken

Om 12.30 uur gaan alle kinderen naar binnen om in hun eigen lokaal te eten en te drinken met de leerkracht. Om 12.45 uur beginnen we weer met de lessen.

Einde schooltijd

's Middags, met uitzondering van woensdag (12.15 uur vrij), zijn de kinderen dan om 14.45 uur vrij.

NB.op vrijdag is groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.