Snappet: tabletonderwijs

Sinds de start van het schooljaar 2016-2017 werken we in de groepen 5 t/m 8 met Snappet. Iedere ochtend werken de kinderen op het gebied van rekenen, taal en spelling op de tablet. We hebben momenteel 2 verschillende formaten tablets: een 7”inch en een 10”inch.
Wat zijn onze ervaringen:

- Naast de leerkrachten moesten de kinderen natuurlijk heel erg wennen aan deze moderne manier van onderwijs. De meest ingrijpende verandering is het feit dat kinderen na het intypen van een antwoord direct feedback krijgen. Dit is wezenlijk anders: voorheen schreven zij het antwoord in hun schrift en keken zij het werk na op het moment dat al het werk af was. (of het werd nagekeken en zagen de kinderen de volgende dag pas hoe zij het gedaan hadden). Dat is nu dus anders. We merken in de praktijk dat dit confronterend is voor de kinderen, in het bijzonder voor de kinderen die makkelijk leren en gewend waren aan amper fouten te maken.
Omdat de lesstof op het niveau van het individuele kind wordt aangeboden, loopt ieder kind tegen grenzen aan; dus ook de talentvolle kinderen op het gebied van reken, taal en spelling. We ervaren dit als positief: kinderen blijven op deze manier uitgedaagd worden! (https://nl.snappet.org/over-snappet)

- de grootte van de tablet is verschillend. Ons budget liet het dit kalenderjaar niet toe om alleen maar 10”inch tablets te huren van Snappet. Het verschil tussen 60 euro per kind voor de 7”inch en 100 euro voor de 10”inch is best fors. In de begroting voor 2017 nemen een bedrag op om daar waar mogelijk de 7”inch te vervangen voor een 10”inch.


- het werken achter een tablet vraagt ergonomisch gezien onze aandacht. Het ligt op de loer dat kinderen te lang op de tablet werken, onderuit hangen in hun stoel en achterover leunen met de  tablet op schoot i.p.v op tafel. Leerkrachten kunnen niet meer doen dan zich hier terdege van bewust te zijn en de kinderen aanspreken op een juist gebruik van de tablet. Dus: niet te lang, rechtop zitten, niet te dicht met de neus op het scherm, bewust tussentijdse pauze inlassen en niet alle leerstof op de tablet verwerken.

- De versie waarmee we zijn gestart was 2.0. Ondertussen werken we met versie 3.0. Dit biedt voor de leerkrachten nog meer mogelijkheden om goed onderwijs te geven.

Wilt u meer lezen over Snappet, klikt u dan op https://nl.snappet.org

 

logo snappet 584px