PBS

Een veilig en sociaal leefklimaat. Dat is waar de Emmaschool in uitblinkt. 
Om dit te realiseren hanteren wij o.a. het Schoolwide Positive Behavior Support, kortweg PBS. Maar wat is dat nu precies?

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

School en ouders werken onder begeleiding van een school-coördinator op dit gebied actief samen in dit proces. 


Met het team en de kinderen hebben we inmiddels voor de hele school, duidelijk gemaakt welke gedragsverwachtingen horen bij onze school, deze zijn gekoppeld aan de drie basiswaarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid. Regelmatig worden deze afspraken met de leerlingen besproken, lessen in gegeven, positief beloond en deze zijn ook zichtbaar in de school. We merken allemaal dagelijks het effect hiervan en de positieve sfeer dit teweeg brengt!

Wat nu als blijkt dat er toch nog leerlingen zijn die regelmatig moeite hebben zich aan deze afspraken te houden? Zij hebben behoefte aan net een beetje meer ondersteuning, net zoals dat ook kan voorkomen bij andere vakken. Hiervoor bieden wij deze leerlingen een dagelijkse positieve gedragsondersteuning aan. De leerling maakt zich de gedragsverwachting verder eigen en versterkt zijn sociale en leervaardigheden. In het kort wil dat zeggen dat er een Check In Check Out plaatsvindt. Om de dag goed te beginnen worden aan het begin van de dag met de leerling de afspraken herhaald waar we extra aan gaan werken. Gedurende de dag zijn er een aantal momenten waarin de leerkracht met de leerling bekijkt of het de leerling lukt om zich aan deze afspraken te houden. Ook aan het eind van de dag is er een kort positief gesprekje. Elk stapje in de goede richting wordt positief beloond met een compliment, een sticker, een persoonlijk kaartje etc. Natuurlijk wordt u als ouder hierover geïnformeerd en hierbij betrokken! Aan het eind van de dag gaat de kaart met de stickers mee naar huis zodat ouders ook hun positieve feedback kunnen geven.


De leerkracht zal de resultaten regelmatig naar u terugkoppelen. In de praktijk blijkt dat een paar weken meestal voldoende is en de extra ondersteuning weer kan worden afgebouwd. Deze wordt feestelijk afgesloten met een activiteit die door de leerling wordt gekozen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze werkwijze zeer effectief is en een duidelijke preventieve werking heeft. Op de ouderavond van PBS— die in het voorjaar van 2017 wordt georganiseerd— vertellen wij u graag meer hierover!

De resultaten van SWPBS zijn positief!

Leerlingen:

… voelen zich veiliger

… gedragen zich sociaal vaardiger

… vertonen minder probleemgedrag

… laten betere schoolprestaties zien

… worden minder vaak de klas uitgestuurd

… hebben daardoor meer effectieve leertijd

… worden minder vaak slachtoffer van fysiek

    of verbaal geweld

… voelen zich meer betrokken bij het leerproces

… leren daardoor beter lezen

 

Groepsleerkrachten:

… hebben meer plezier in hun werk

… zijn minder vaak ziek

… werken beter samen met ouders en met jeugdzorg

… sturen minder vaak een leerling uit de les

… zien sneller dat er iets aan de hand is met een kind

… zijn beter in staat zorg-op-maat te geven aan risicoleerlingen


Meer hierover leest u op http://www.swpbs.nl

 

 

 

 

PBSheader