Ouders en de school

 

Communicatie met de ouders

Ten aanzien van de contacten en communicatie met de ouders hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- De communicatie met ouders is van wezenlijk belang voor de zorg en de ontwikkeling van het kind.

- Er wordt gesproken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij het belang van het kind voorop staat.

- Ouders worden serieus genomen en gezien als ervaringsdeskundige ten aanzien van hun kind.

- De school probeert vanuit haar professionaliteit en met respect voor kind en ouders de communicatie m.b.t. leerlingen en de leerlingenzorg te waarborgen.

Wij achten een doorgaande lijn in de leerlingenzorg daarbij van belang.

Als een ouder ergens over wil praten, dan wordt daar altijd tijd voor gemaakt. (het is dan goed om te weten dat het maken van een afspraak veelal wenselijk is)

creaza-zomerfeest-4845.jpg
creaza-zomerfeest-5231.jpg
creaza-zomerfeest-4866.jpg