De gezichten van de school

In het schooljaar 2018-2019 zijn er binnen onze school 6 groepen. Wilt u weten wie de leerkracht is van een specifieke groep of welk takenpakket een leerkracht heeft, kijkt u dan hieronder.

Groep 1-2A

EM-053.jpg

Haike Mol

Groepsleerkracht

PF-4.jpg

Martine de Wildt
Groepsleerkracht

Groep 1-2B

Em2-.jpg

Christine Roosma

Groepsleerkracht

PF-5.jpg

Trees van Vliet

Groepsleerkracht en coördinator meerbegaafdheid

Groep 3-4

PF-7.jpg

Marie-Jose Kostense

Groepsleerkracht en coördinator taal-/leesonderwijs

Groep 4-5

PF-1.jpg

Ingeborg Schriefer

Groepsleerkracht

Groep 6- 7

PF-2.jpg

Jolan Mos

Groepsleerkracht en coördinator gedrag

Groep 7-8

Anja

Anja Middelkoop

Groepsleerkracht en coördinator rekenonderwijs

Directie

Marcelle Visser

Directeur onderwijsteam

Judith Smeltink

Adjunct-directeur

Interne begeleiding

PF-8

Gerdi Cuperus

Intern begeleider

Onderwijsondersteunend personeel

Em1-

Kees Hendriks

Huismeester