" Een kroon op de toekomst "

creaza-zomerfeest-4947.jpg

De koningin Emmaschool is een openbare school. Het is een school, die wordt bestuurd door een bestuurscommissie. Wij werken niet vanuit een bepaalde godsdienst- of levensovertuiging. Onze school staat open voor alle kinderen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook. De gemiddelde schoolgrootte is ongeveer 150-170 leerlingen. De kinderen zitten momenteel verspreid over 6 groepen.
 
Wij willen dat uw kind veel leert en dagelijks met plezier naar school gaat. Wij doen dan ook onze best om iedere dag opnieuw een fijne sfeer in de groep te creëren.
Zo proberen de leerkrachten er alles aan te doen om de kinderen optimaal te laten presteren.

Dat u daar als ouder een heel belangrijke stimulerende rol in heeft, spreekt vanzelf. Daarom vinden wij goede contacten met ouders heel belangrijk.

Natuurlijk heeft de school een aantal aandachtspunten: we hanteren normen en waarden, die in het maatschappelijk verkeer normaal zijn. We werken aan een goede sfeer, waarbij we kinderen met sociaal-emotionele problemen zo goed mogelijk proberen te helpen.
We willen graag, dat de kinderen zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen. We schenken extra aandacht aan kinderen, die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
De school staat in de maatschappij. Daar wordt dan ook rekening mee gehouden.
Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en regelmatig in het lesaanbod verwerkt.

De doelstelling van de Koningin Emmaschool is, dat de leerlingen zich evenwichtig kunnen ontplooien.
Wij vinden het essentieel voor de leerlingen, dat zij zelfstandigheid verwerven door middel van cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
De school is er om samen met ouders de leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen. In dat proces vinden wij het belangrijk dat het kind leert omgaan met andere kinderen uit verschillende levensovertuigingen, culturen en maatschappelijke achtergronden.
Van belang daarbij is de sfeer en de uitstraling van onze school: immers, het kind moet zich veilig voelen als voorwaarde om zich verder te ontwikkelen.

Niet voor niets is ons motto dan ook "een kroon op de toekomst"

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie over onze school? Belt u dan voor een afspraak of bekijk via de link hieronder onze schoolgids.
 
roze t-shirts 2